Prof. Dr. Mustafa Caniklioğlu Kimdir?


ÖZGEÇMİŞ

 • Giresun’ da  doğdu.
 • İlkokul,  ortaokul ve liseyi Giresun  Tirebolu‘ da okudu.
 • İstanbul Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu.
 • İstanbul Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim dalında ihtisas yaptı.
 • Mecburi hizmet için Tokat Devlet Hastanesi’ ne tayin edildi.
 • Tokat’ ta İl Sağlık Müdürlüğü ve devlet hastanesi başhekimliğinde bulundu
 • Kayseri Asker Hastanesinde asteğmen olarak askerliğine başladı.
 • Taksim Devlet Hastanesi’ nde ortopedi servisi baş asistanı olarak tayin oldu.
 • Ortopedi ve travmatoloji şef yardımcısı oldu ve SSK İstanbul Hastanesi’ ne tayin edildi, doçent ve daha sonra klinik şefi oldu. SSK İstanbul Hastanesi 2. ortopedi şefi olarak çalıştı.
 • SSK  İstanbul Hastanesi’nde baş hekimi olarak hizmet etti.
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu ortez- protez bölümünde profesör olarak çalışmaya başladı.

ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Dr. Mustafa Caniklioğlu mesleki çalışmalarında omurga cerrahisi ve kalça cerrahisine asistanlığından beri özel ilgi duymuş, asistanlığından beri özellikle çocukların kalça çıkığı  ve skolyoz ameliyatlarını yapmıştır.

Baş asistanlığı esnasında omurga tüberkülozunda dünyada ilk defa implant kullanmış ve bunu yayınlamıştır. O tarihten beri de tüberkülozda (pott hastalığı) omurga cerrahisinde implant kullanımı rutin olmuştur.

SSK İstanbul Hastanesi’ nde omurga ameliyatlarını başlatmış, ve SSK camiasında İstanbul’ da bütün omurga vakalarına ve İstanbul dışından sevklerde SSK’ lı hastaların omurga vakalarını acil müdahale ve tedavi etmiş, ayrıca bu sahada çalışacak ameliyat ekipleri, doktorlar, ortopedistler yetiştirmiştir. 22 yıllık klinik şefliği boyunca 60 dan fazla operatör doktor 4 doçent, 2 yardımcı doçent , SSK İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi ortopedi kliniğinden yetişmiştir. Prof. Dr. Mustafa Caniklioğlu omurga cerrahisinde sadece ortopedist değil, servisine gelen yerli ve yabancı ortopedist ve beyin cerrahlarını da eğitmiştir.

Kalça tüberkülozunda primer kalça protezi ameliyatları yaparak bu konuda da dünyada öncü rollerden birini üstlenmiş, ayrıca kalça artrodezini primer kalça protezine çevirerek seri oluşturup yayınlamış, bu konuda da öncü bir rol üstlenmiştir.

Şefliği boyunca SSK İstanbul Hastanesi ortopedi kliğini tıpta uzmanlım sınavında (TUS)  Türkiye’ de en yüksek puanla girilen ortopedi kliniklerinden biri haline getirmiştir.
Senede ortalama 400 ameliyat yapılan klinik,  senede 3000 ameliyat yapılan Türkiye’ de en fazla özellikli ameliyat yapılan kliniklerden biri olmuştur.
Halen Türkiye’ de en ağır skolyoz kfoz vakaları ile özellikli ameliyatları yapan az sayıda uzmandan birisidir.